تبلیغات
❤گالری من ❤ - اشنایی با وبم
اون های که می گوینده کارتون مال بچه هاس تو خلوط باب اسفنجی می بینند

سلام

اینجا با وبم اشنا می شی

1کارتون های که ازشون اپ می کنم همشون دخترونه هستن

2از جای کپی نمی کنم

3 کدم می زارم

4 هیچ وقت پست غیر اخلاقی نمی زارم